NAUKA TO POTĘGI KLUCZ
 HomeMŁODZIEŻ Z PRZYSZŁOŚCIĄProjekt "Młodzież z przyszłością" jest nową ofertą edukacyjną w Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach poszerzoną o pakiet dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównawczych. Jego założeniami są:
  • wyższa efektywność kształcenia,
  • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod kształcenia (e-learninig),
  • nowe pomoce naukowe,
  • doradztwo zawodowe.

W ramach projektu prowadzone są:
  • Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne, dla uczniów kl. I-III z wadami wymowy oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysortografią i dysgrafią. W czasie zajęć prowadzone będą ćwiczenia logopedyczne oraz ćwiczenia w pisaniu i czytaniu przeplatanie z ćwiczeniami z autoprezentacji.


  • Zajęcia dziennikarsko - redakcyjne od słowa do artykułu, dla uczniów kl. I-III, w tym warsztatowe zajęcia organizowane w redakcjach (4 zajęcia wyjazdowe), warsztaty dziennikarskie, ze specjalistami (3 dwugodzinne zajęcia). Zajęcia redakcyjne będą realizowane z wykorzystaniem programu komputerowego do składania gazety.


  • Zajęcia matematyczno - przyrodnicze. W ich skład będą wchodziły zajęcia pt. "Osobliwości świata przyrody" oparte na wykonywaniu doświadczeń, prowadzeniu badań i eksperymentów z zakresu biologii, chemii i fizyki. W ich ramach odbędą się wyjazdy na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski. Zajęcia pt. "Matematyka po angielsku"- w ramach nauczania zintegrowanego językowo-przedmiotowego. Zajęcia pt. "Bliżej rzeczywistości - krok w świat ekonomii", podczas których przewidziano wyjazdy w każdym roku szkolnym do Urzędu Skarbowego i do banku.


  • Zajęcia informatyczne, dla uczniów kl. I-III, podczas, których przedstawione zostaną zagadnienia z programowania i robotyki. W ich skład wejdą również zajęcia komputerowe "Od fotografii do filmu" poszerzające umiejętności z obsługi narzędzi do obróbki grafiki i tworzenia krótkich filmów. W ich ramach przewidziano 1 wyjazd do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej. Zajęcia językowe z angielskiego o charakterze wyrównawczym.


  • Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego. Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. II-III poświęcone rozbudzeniu aktywności w poznawaniu siebie, predyspozycji, ścieżek edukacyjnych, świata zawodów, rynku pracy. Uczniowie poznają sposoby autoprezentacji, zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, podstawy przedsiębiorczości i edukacji konsumenckiej. W ramach SCDZ realizowane będą także zajęcia wyjazdowe w celu poznania lokalnego rynku pracy.


  • Szkolna platforma interaktywnej edukacji. Za pośrednictwem e-platformy szkoła będzie mogła wdrażać elementy nauczania na odległość. Nauczyciele będą tworzyć bazy materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, opracują także testy umożliwiające uczniom dokonywanie samooceny, a szkole badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów i zamieszczanie ich na platformie edukacyjnej.

Okres realizacji projektu: październik 2013 r. - czerwiec 2015 r.
Łączna liczba dodatkowych godzin zajęć: 1746 godzin.


Copyright © 2002
mgr Katarzyna Nawrot
  Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl